Dự án xây dựng khu dân cư ven biển: Trăm lỗi đổ đầu DN

Sau bài viết “Dự án xây dựng khu dân cư ven biển – TP Cẩm Phả, Quảng Ninh: “Chìm” vì thủ tục hành chính” , DĐDN tiếp tục nhận thêm nhiều thông tin.

Dự án xây dựng khu dân cư ven biển: Trăm lỗi đổ đầu DN
Cty Quảng Hồng đã đầu tư xây dựng hoàn thiện một bãi tắm biển từ một bãi than xít, sình lầy
thành khu du lịch ven biển nhưng hiện không được quản lý vì dự án đang tạm dừng triển khai
Gần 20 năm theo đuổi dự án, Cty TNHH XD Quảng Hồng có thể phá sản vì những vướng mắc trong việc điều chỉnh, hướng dẫn của các cơ quan hành chính.
“Nút thắt” từ những điều vô lý
 QĐ số 1089/QĐ-UB ngày 30/5/1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt cho Cty Quảng Hồng tổng mặt bằng 87 ha; tổng vốn đầu tư gần 73 tỉ VND; thời gian thực hiện 36 tháng. Sau 6 năm Cty Quảng Hồng thực hiện đầu tư thì tại QĐ số 4635/QĐ-UB đã thay QĐ - 1089 nhằm thu hồi lại gần 65,5 ha đất của Dự án.
Sự vô lý ở đây là thời gian thực hiện Dự án được quy định từ năm 2001 – 2003 nhưng biên bản bàn giao đất trên thực địa vào ngày 8/12/2003, tức là chỉ còn 22 ngày để thực hiện dự án trên diện tích 21,44 ha thì có trời mới làm nổi ? Mặt khác nếu việc thu hồi lại 65,5 ha của tỉnh là đúng thì hậu quả xảy ra là DN đã thực hiện đầu tư tới 7 năm, chưa thu hồi vốn ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?
Hơn nữa, sau khi có QĐ 1089 giao cho Cty Quảng Hồng thì ngày 2/10/1995 UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ra QĐ: 2224/QĐ-UB quy định rất rõ ràng: “Nhà nước bảo hộ trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư được hưởng các thành quả lao động, lợi nhuận kinh doanh...”. Thế nhưng, ngày 10/7/2007  UBND tỉnh Quảng Ninh lại ra QĐ: 2418/QĐ-UBND nhằm hủy bỏ QĐ - 2224 để xác định giá đất theo Luật đất đai năm 2003 (điều chỉnh lại cơ chế xác định giá đất theo Luật đất đai năm 2003 vì dự án có trước khi Luật này ra đời). Tức là UBND tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng luật cho dự án theo kiểu “xoay ngược kim đồng hồ”. Hậu quả là DN bị tước bỏ công sức đầu tư sau 12 năm mà lỗi không phải do DN.
Một điều đáng quan tâm là: Tại QĐ - 2418  hủy QĐ - 2224, nhưng UBND tỉnh vẫn chỉ đạo cơ chế áp dụng đối với dự án vẫn áp dụng Luật đất đai năm 2003. Như vậy thì QĐ số 2224/ QĐ-UB ngày 2/10/1995 không thể hủy bởi tại QĐ số 22/2003/QĐ- BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, tại Điều 19; mục 2 quy định rõ: “ Đối với dự án đang thực hiện dở dang thì thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt”. Trong trường hợp này, chính là những quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt từ khi dự án được hình thành.
Đặc biệt, lần đầu tiên Cty Quảng Hồng thuê tư vấn thiết kế lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nhưng tại Thông báo số 56/TB-UB ngày 26/4/2005 UBND tỉnh Quảng Ninh lại buộc Cty phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500. Tức là quy hoạch lần thứ nhất đã được tỉnh công nhận nay lại “đổ xuống sông, xuống biển” để lập quy hoạch lần thứ 2. Mà gánh nặng luôn đổ đầu” DN. Cty Quảng Hồng đã mất thêm tiền nay lại “mất” luôn cả dự án vì... chậm do lỗi của nhiều cơ quan hành chính.
 Kết luận 02/KL-TTr ngày 20/2/2013 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về dự án trên khiến Cty Quảng Hồng như “sét ngang tai”. Bởi căn cứ vào đó mà UBND tỉnh Quảng Ninh ra QĐ số 760/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 thu hồi một loạt quyền để Cty Quảng Hồng tiếp tục thực hiện dự án và thu hồi vốn. Tức là sau gần 20 năm thực hiện đầu tư thì nay Cty Quảng Hồng có nguy cơ... “trắng tay”. Rõ ràng, nếu DN khởi kiện ra tòa và chứng minh thiệt hại của mình do cơ quan chức năng thì cơ quan nhà nước sẽ phải bồi thường thiệt hại vì dự án hết thời hạn thực hiện do chậm giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện tại phần đất của dự án đã có 97 lô đất được UBND TP Cẩm Phả cấp QSDĐ và đã xây dựng nhà ở cao cấp. Toàn bộ hoạt động giao dịch chuyển nhượng đất tại dự án hiện đã bị nghiêm cấm.
Cty TNHH XD Quảng Hồng có thể phá sản vì những vướng mắc trong việc điều chỉnh, hướng dẫn của các cơ quan hành chính.
Hơn nữa, trong hồ sơ dự án, Cty Quảng Hồng được phép tận thu than, nhưng Chi cục Thuế TP Cẩm Phả lại không chấp nhận hóa đơn của Cty Quảng Hồng với lý do là than tận thu của Cty Quảng Hồng theo quy định của UBND tỉnh thì chỉ được bán cho Cty CP chế biến và kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, nhưng Cty Quảng Hồng lại bán ra đơn vị không thuộc Vinacomin. Bà Phan Thị Quảng – Chủ tịch HĐTV Cty than thở: “Tỉnh quy định chúng tôi phải bán than tận thu cho Vinacomin, nhưng Vinacomin lại có quyền không mua than của chúng tôi vì chất lượng kém. Tại sao chính quyền lại ngăn sông, cấm chợ như vậy?”. Và hiện nay, Cty Quảng Hồng đang bị các cơ quan chức năng của Cẩm Phả ngăn cản khi cho xe, máy vào thực hiện san lấp mặt bằng hoặc tận thu than khiến cho DN này đã khó khăn lại càng thêm bức xúc.
Tại cả... ba bên
Công bằng mà nói, theo kết luận Thanh tra số 02 ngày 20/2/2013 thì Cty TNHH xây dựng Quảng Hồng trong khi thực hiện các thủ tục đầu tư cũng còn nhiều hạng mục chưa đúng quy định hiện hành. Nhưng bên cạnh đó Thanh tra cũng nêu rõ trách nhiệm có liên quan đến những tồn tại của dự án bao gồm: Sở Xây dựng – QN; Sở TNMT – QN; Sở TC – QN; UBND TP Cẩm Phả. Tuy vậy, không thấy Thanh tra nói đến trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc ban hành và thu hồi các quyết định hành chính. Và hậu quả xảy ra khi việc thực thi luật pháp cho một dự án lớn không được đầy đủ, chưa có tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm ?
Thiết nghĩ, những thủ tục hành chính đã khiến lãng phí tài nguyên đất, đình trệ việc thu ngân sách từ đất đối với Dự án xây dựng khu dân cư ven biển – TP Cẩm Phả cần phải được xem xét khẩn trương, công bằng và minh bạch.