Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch hồ điều hòa Nhân chính trong tháng 4

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo việc xử lý các sai phạm trong quản lý khu đất được quy hoạch làm dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, nằm trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân
Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch hồ điều hòa Nhân chính trong tháng 4
TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phải hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên hồ điều hòa Nhân chính trong tháng 4
TP yêu cầu UBND quận Thanh Xuân quản lý toàn bộ khu đất đã GPMB theo đúng quy hoạch, không cho thuê tạm thời để sử dụng vào mục đích khác. Giao Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm, xây dựng trái phép cả trong và ngoài khu đất dự án, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, chỉnh trang bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường khu vực giáp đường Khuất Duy Tiến; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong tháng 4.
Cũng trong tháng 4, TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phải hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng Công viên.