Hoàn thành GPMB đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 5/2013

Văn phòng UBND TP.Hà Nội đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Văn Khôi về tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trong đó có đề cập đến công tác GPMB.
Hoàn thành GPMB đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 5/2013
Hoàn thành GPMB đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 5/2013
Theo đó, đối với các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đoạn đường dẫn vào đề-pô, đoạn đi trên cao và đoạn đi ngầm, Ban Chỉ đạo GPMB TP. nghiên cứu xử lý và đề xuất, báo cáo UBND TP giải quyết cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư. Với đường dẫn đề-pô, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Từ Liêm và Ban Chỉ đạo GPMB TP. hoàn thành kế hoạch tái định cư và cung cấp tài liệu cho các nhà tài trợ trong tháng 5/2013. Với đoạn trên cao, chậm nhất trong tháng 5/2013 hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao đất phục vụ thi công dự án.
                                                                                                     Theo monre.gov.vn